I min keramikstudio

Min studio har jag i ett ombyggt garage. Både praktiskt och nära när man ska kolla till keramik som håller på att torka. I verkstaden finns ugn, drejskiva , glasyrer och alla verktyg som behövs. Det är både rogivande och härligt att vara där och skapa med leran. Jag köper lera, glasyrer och annat material från bl a Cebex http://www.cebex.se genom Hilmersgården http://www.hilmersgarden.se 
samt Bo Ehrlander eftr. AB 
https://boehrlanderab.se/

Vad är keramik?

Vatten, jord och eld är grunden för det keramiska materialets existens! Leran formas av händer och blir beständig genom bränning. Leran är ett bearbetningsbart material som finns i marken och uppstår genom
nedbrytning av mineraler som bl a fältspat och granit. Processen tar många tusen år. Det finns olika typer av lera, såsom lergodslera, stengods-
lera, porslinslera m fl. Olika leror finns i olika färger, har olika egenskaper och kan användas till olika saker. Chamotte är bränd, krossad lera som man tillsätter i leran för att öka stabiliteten och minska krympningen

I ugnen

Efter att leran har formats till ett föremål måste det torka helt för att sedan brännas i en första bränning s.k. skröjbränning. Godset doppas oftast också i en glasyr som man lägger på skärven i rått eller skröjat tillstånd. Det bildar ett skyddande skikt som kan vara antingen blankt eller matt, opakt eller transparent beroende på ändamål. Varje glasyr består av ett antal olika ämnen t ex fältspat, kaolin och oxider. Sedan bränns föremålet på nytt för att glasyren ska fästa på skärven. Jag har en s.k toppmatad elugn som rymmer ungefär 130 liter (se bild).

Glasyrprover
Glasyrprover
Keramikverktyg
Keramikverktyg
I ugnen
I ugnen